Державне самоврядування українців Угорщини (ДСУУ) — це офіційний орган української національної меншини в Угорщині. 
      Правовий статус української національної меншини в Угорщині визначається Конституцією Угорщини, Законом Угорщини “Про права національних меншин” від 2011 року та українсько-угорською Декларацією про принципи співробітництва із забезпечення прав національних меншин від 1991 року.
      Закон «Про права національних меншин» визнає, що українська етнічна група є національною меншиною Угорщини (за чисельністю посідає сьоме місце серед 13-ти історичних національних меншин країни), оскільки виконує наступні умови цього Закону: протягом хоча б ста років проживає на території Угорщини, становить меншість за чисельністю по відношенню до решти населення, члени якої є угорськими громадянами, її відрізняє від іншої частини населення своя мова, культура, традиції, а також вона проявляє почуття спільності, метою якого є збереження своїх цінностей. А, отже, має всі права національних меншин Угорщини:
    • свободу вибору особистості;
    • право використання рідної мови, використання особистих і громадських імен власною мовою;
    • розвиток і підтримку своєї культури; 
    • право на освіту рідною мовою;
    • право на самоврядування.
      Oсновна місія та обов’язок Державного самоврядування українців Угорщини — забезпечувати українській національній меншині Угорщини широкий спектр прав окремих українців та української громади, беручи до уваги цей Закон, а також Міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права, Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.
      Державне самоврядування українців Угорщини вперше обране українською спільнотою в 1998 році, складається з 15-ти депутатів, переобирається один раз на п’ять років. 
      13 жовтня 2019 року відбулися чергові вибори, в результаті яких до органів самоврядувань національних меншин, зокрема і до Державного самоврядування пройшли 15 депутатів: 7 депутатів від Українського культурного об’єднання області Чонград, 6 — від Товариства Української кульутри Угорщини та 2 депутати від Товариства збереження української культурної спадщини Київська Русь.
      8 листопада 2019 року у результаті голосування Головою ДСУУ було обрано депутата від Українського культурного об’єднання області Чонград Ярославу Сабо.