Самоврядування українців Кечкемета

Дежьо Хорват – голова

Галина Хорват

Лінда Лященко