Ifjúsági, Média és Informatikai Bizottság

 • Aktívan részt vesz az Önkormányzat ifjúsági- és gyermekekhez kapcsolódó stratégiájának kialakításában, felügyeli annak megvalósítását, valamint javaslatot tesz ifjúsági programokra és a költségvetésen belül az ifjúsági programokhoz kapcsolódó költségkeretre, és ellenőrzi annak megfelelő felhasználását.

 • Véleményezi az éves költségvetés tervezetét, valamint a féléves és éves beszámoló tervezetét is

 • Felügyeli az évente megrendezendő ifjúsági- és gyermektábor megszervezését és véleményezi a tábor programját, helyszínét, valamint a nevelői csapat tagjait, valamint felügyeli az évente megrendezendő országos ukrán ifjúsági szavalóverseny előkészítését, lebonyolítását.

 • Javaslatot tesz ösztöndíjprogramra az OKE Bizottsággal egyeztetve, valamint elbírálja a beérkezett pályázatokat és megítéli a támogatási összeget a Közgyűlés által megszavazott kereten belül

 • Folyamatos kapcsolatot tart a nemzetiségi rádió és televízióműsor szerkesztőivel, javaslatot tesz a műsorokban feldolgozandó, az ukrán nemzetiséget érintő témákra,

 • Az Önkormányzat saját fenntartású médiumok szerkesztőségeinek munkáját ellenőrzi pártatlanság, objektivitás és proaktivitás szempontjából. Véleményezi a főszerkesztői pozícióra beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz a főszerkesztők személyére.

 • Az Önkormányzat saját kiadású folyóiratainak, kiadványainak tervét előzetesen véleményezi és jóváhagyja. A Bizottság a szerkesztőségek összetételére, valamint az adott médium működtetéséhez szükséges anyagi keretre javaslatot tehet, melyet a Közgyűlés elé terjeszt elfogadásra. 

 • Véleményezi az Önkormányzat intézményeinek vezetői posztjára beérkezett pályázatokat és javaslatot tesz a vezető személyére.

 • Felügyeli a Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ munkáját, és javaslatot tesz annak működésére, költségvetésére vonatkozólag a hatékonyság javítása érdekében

 • Felügyeli a MUKDK által kidolgozott internetes és közösségi média politikát és stratégiát, valamint javaslatot tesz annak megvalósítására, és ellenőrzi, valamint jóváhagyja a weboldalra illetve a közösségi média oldalra kikerülő tartalmakat. Ehhez kapcsolódóan az összes Bizottsági tag szerkesztői, a Bizottsági Elnök pedig adminisztrátori jogosultságot kap az önkormányzathoz kapcsolódó oldalakhoz. Ezen jogosultságokkal a Bizottság tagjai bármikor élhetnek, tartalmat törölhetnek, amennyiben legalább két Bizottsági tag írott formában egyetért, hogy a kérdéses tartalom nem a közösség érdekeit szolgálja vagy nem a Közgyűlési döntésnek megfelelő. Ilyen esetekről a Bizottság elnöke vagy tagjai kötelesek azonnal értesíteni a Közgyűléset az indokok meghatározásával.

 • Folyamatos kapcsolatot tart az Önkormányzat honlapjának technikai működéséért és tartalmáért felelős személlyel, javaslatokat tesz a szükséges fejlesztésekre, tartalmakra, valamint ellenőrzi az információáramlást a helyi- és az országos ukrán nemzetiségi önkormányzatok valamint a honlap tartalmának feltöltéséért felelős személy között.

 • Bekéri a MUKDK havi valamint éves közösségi média és weboldalra kerülő tartalmi tervét és módosító javaslatokat tesz szükség esetén vagy elfogadja azt. Amennyiben a Bizottság nem tud ülésezni, úgy a Bizottság elnöke látja el ezt a feladatot, de írásban kérheti a Bizottsági tagok véleményét.

 • Figyelemmel kíséri az informatikai beszerzéseket, valamint ellenőrzi az erre vonatkozó, pályázatok tartalmát, valamint a megvalósulását. Előzetesen elbírálja a pályázatok tartalmát és javaslatot tesz a Közgyűlés számára a megfelelő döntés meghozatalához

 • Ellenőrzi az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységét az Ifjúsági, Média és Informatikai projektek kapcsán. Ennek keretében az Önkormányzat tisztségviselőitől, dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, az Önkormányzat könyveit és irataiba betekinthet, azokról térítésmentesen másolatot kérhet és azokat megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja,

TOVÁBB