Самоврядування українців Кечкемета

Дежьо Хорват – голова
Галина Хорват
Лінда Лященко