Történelem, földrajz és a Magyarországon élő ukránok számbavétele

Hiteles történelmi forrásokra hivatkozva egyértelműen megállapítható, hogy az ukránok (ruszinok) már a XIII. század végén elkezdtek beszivárogni Galíciából (a mai Nyugat-Ukrajnából) Máramaros, Bereg, Ung és Zemplén megyék néptelen hegyvidéki területeire. A tizenhetedik században már a lengyel uraik elől menekülő ukránok tömeges betelepülése volt a jellemző. A magyar főurak (elsősorban a Rákócziak) a hűbéreseik révén a saját uradalmaikban telepítették le a szervezetten érkező parasztokat. Emellett a XIX. század végéig spontán betelepülés is megfigyelhető volt. A XVII. században mintegy 300 ezer ukrán érkezett Magyarországra. Az egyik ilyen csoport a Szerencs-Tokaj-Sárospatak vonalában, a hegyalján telepedett le. A második nagy bevándorlási hullám a XIX. század második felében következett be, elsősorban a túlnépesedett Galíciából, ahonnan ugyancsak tömegével vándoroltak ki tengerentúlra, az Újvilágba. Családok ezrei indultak útnak Galíciából Amerikába a jobb élet reményében, mások az annektált boszniai területekre vették az irányt. Az útjuk Magyarországon keresztül vezetett. Sokan telepedtek le Pesten és környékén. 1837-ben adták ki Budán a galíciaiak első ukránnyelvű kötetét, a Dnyeszteri sellőt. Ezt a kiadványt jelentős kulturális mérföldkőnek tekinthetjük: bebizonyította, hogy az ukrán nyelv egy élő nyelv, és az ukrán irodalmi nyelv alapköve a költői ukrán népnyelv.
Napjainkban a magyarországi ukránok többnyire kompakt közösségben élnek Budapesten, Komáromban, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Várpalotán és Székesfehérváron. Az 1990-es népszámlálás adatai szerint Magyarországon 674 ukránul beszélő személy élt (ide számítva a ruszinokat is), a 2001-es népszámlálás során 4 885-en vallották ukrán anyanyelvűeknek magukat. Ukrán nemzetiségűnek 5 070 személy vallotta magát, 4 799-en nyilatkoztak arról, hogy szorosan kötődnek az ukrán kulturális hagyományokhoz.

Az Ukrán Országos Önkormányzat

Az ukrán közösség 1998-ban választott első alkalommal nemzetiségi önkormányzatot, amely 15 küldöttből áll, és ötévente választják újra.
Az Ukrán Országos Önkormányzat szerkezetei alosztálya az Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ, amelynek a kulturális és művészeti rendezvények szervezése a feladata.
Kiadja a színes ukrán nyelvű Ukrán hírlevelet és gyermekeknek szánt mellékletét, a Csodavilágot. Alapítója az UKRTV.hu internetes tv-csatornának és az ukrajinci.hu portálnak.
Az Ukrán Országos Önkormányzat égisze alatt működik Vasárnapi iskola, ahol több mint hatvan gyerek tanul, kezdeményezte az ukrán nyelv fakultatív oktatását a budapesti Szent-Györgyi Albert Gimnáziumban, biztosítja az Ukrán Dallamok és a magyarországi ukrán színház működési feltételeit. Az Ukrán Országos Önkormányzat működteti a Markijan Saskevics ukrán könyvtárat és a Gerlice női klubot.
Az Ukrán Országos Önkormányzat évente közel ötven rendezvényt szervez az ukrán közösség és a magyar érdeklődők számára: képkiállítások és művészeti  rendezvények, koncertek, ukrán filmvetítések, irodalmi estek és találkozók, vetélkedők ukrán naptári és állami ünnepek, konferenciák, mesterkurzusok.