Az Ukrán Országos Önkormányzat (UOÖ) az ukrán nemzeti kisebbség hivatalos szerve Magyarországon.
Az ukrán nemzeti kisebbség magyarországi jogállását a magyar alkotmány, a nemzeti kisebbségek jogairól szóló 2011. évi magyar törvény, valamint a nemzeti kisebbségek jogainak biztosításában való együttműködés elveiről szóló 1991. évi ukrán-magyar nyilatkozat határozza meg.
A nemzeti kisebbségek jogairól szóló törvény elismeri, hogy az ukrán etnikai csoport Magyarországon nemzeti kisebbség (az ország 13 történelmi nemzeti kisebbsége között a hetedik helyet foglalja el), mivel e törvény következő feltételeit teljesíti: legalább száz éve Magyarországon él; kisebbség a lakosság többi részéhez viszonyítva, amelynek tagjai magyar állampolgárok, nyelvével, kultúrájával, hagyományaival megkülönbözteti a lakosság többi részétől, és megmutatja a közösség érzését, amelynek célja értékeik megőrzése. Ezért rendelkezik a nemzeti kisebbségek minden jogával Magyarországon:

   • a személyiség megválasztásának szabadsága;
   • az anyanyelv használatának joga, a személyes és nyilvános nevek saját nyelvükön való használata;
   • a kultúra fejlesztése és támogatása;
   • az anyanyelvi oktatáshoz való jog;
    autonómia.

A magyarországi ukránok állami önkormányzatának fő küldetése és kötelezettsége, hogy Magyarország ukrán nemzeti kisebbségének széles körű jogokat biztosítson az ukránok és az ukrán közösség számára, figyelembe véve ezt a törvényt és az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről.

A magyarországi ukránok állami önkormányzatát először az ukrán közösség választotta 1998-ban, 15 képviselőből áll, és ötévente egyszer újraválasztják.

2019. október 13-án rendes választásokra került sor, amelynek eredményeként 15 képviselő indult a nemzeti kisebbségek önkormányzataiért, köztük az Állami Önkormányzattól: 7 képviselő a Csongrádi Régió Ukrán Kulturális Egyesületéből, 6 a Magyarországi Ukrán Kulturális Társaságból és 2 képviselő a Megőrző Társaságból az ukrán kulturális örökség kijevi Rusz.
2019. november 8-án a szavazás eredményeként Jaroszláv Sabót, a Csongrádi Terület Ukrán Kulturális Egyesületének képviselőjét választották meg az SSUU elnökévé.